FASILITI

Info Ringkas Fasiliti

Makmal Aplikasi 1 (Bangunan Kompleks Kuliah)
Terdapat 50 unit komputer disediakan
Kemudahan kursus dan kelas pengajian
Terdapat seorang staf pembantu makmal

Makmal Komputer 1 (Kompleks Kuliah Berpusat)
Terdapat 41 unit komputer yang disediakan
Kemudahan kursus dan kelas pengajian
Terdapat seorang staf pembantu makmal

Makmal Kompetensi (PPTM)
Terdapat 25 unit komputer
Kemudahan tele sidang untuk pengajaran dan aktiviti rasmi
kursus /bengkel update technology

Bilik Mesyuarat E-Persidangan PPTM

Terdapat 51 tempat duduk

Kemudahan untuk aktiviti rasmi kursus/bengkel update technology