Sejarah Penubuhan

Latar Belakang

Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat (PPTM) merupakan satu pusat perkhidmatan sokongan yang terpenting di dalam entiti UMT. Ia ditukarkan kepada PTj mulai 1 Jun 2004 dengan diketuai oleh seorang pengarah. Dulu dikenali sebagai Unit Teknologi Maklumat (UTEKMA). PPTM mempunyai peranan yang besar dalam mengendalikan semua urusan rangkaian kampus, sistem dalaman UMT dan pengurusan maklumat. Secara amnya, PPTM telah memberikan komitmen yang baik dalam perkembangan bidang akademik, pengurusan maklumat serta program-program yang lain selaras dengan keperluan UMT.

Pengarah Pertama
Encik Abdul Aziz K Abdul Hamid
(Februari 2003-Mei 2007)

Pengarah Kedua
Prof. Dr. Md Yazid bin Mohd Saman
(Jun 2007-Mei 2009)

Pengarah Ketiga
Prof. Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
(Jun 2009-Mei 2013)

Pengarah Keempat
Prof.Madya Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
(1 Jun 2013-30 Jun 2016)

Pengarah Kelima
Prof. Madya Dr. Mohd Pouzi bin Hamzah
(1 Julai 2016-sekarang)