Bahagian Pangkalan Data, Keselamatan dan Kualiti Perisian