Bahagian Pentadbiran Korporat

Sub Fungsi Pentadbiran Am

 1. Mengurus, menyedia dan mengemaskini semua dokumen, borang dan surat jabatan
 2. Mengurus, memantau, merekod dan mengemaskini cuti staf
 3. Mengurus, memantau, mengemaskini dan melaporkan kehadiran staf
 4. Urusan Fail
 5. Mengurus, memantau dan selenggara bekalan, kelengkapan dan stor jabatan.
 6. Memastikan kebersihan dan keceriaan pejabat.
 7. Menempah tiket penerbangan
 8. Merekod, mengenalpasti dan memantau pegerakan aset jabatan
 9. Mengemaskini dan membuat verifikasi aset

Sub Fungsi Kewangan

 1. Mengurus panjar wang runcit
 2. Mengurus rekupan panjar wang runcit.
 3. Penyediaan dan permohonan Belanjawan Tahunan
 4. Urusan penyediaan laporan Perbelanjaan
 5. Mengawal Peruntukan (Pindahan/Tambahan).
 6. Perekodan dan Pemantauan Aset,Inventori dan Bekalan Pejabat
 7. Penyediaan pesanan belian jabatan.
 8. Memproses dokumen pembayaran jabatan.
 9. Mengurus dan membuat tuntutan bayaran jabatan.
 10. Menyemak tuntutan perjalanan kakitangan jabatan.
 11. Menyemak tuntutan kerja lebih masa kakitangan.
 12. Mengurus tuntutan bayaran balikkakitangan jabatan.
 13. Mengurus permohonan pendahuluan diri kakitangan.