UTAMA

Program Transformasi dan Kecemerlangan Staf ICT IPTA 2015

Program Transformasi Dan Kecemerlangan Staf ICT Kali Ke-5 Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) akan diadakan pada 2015 link video program tahun 2015 link facebook group Program Transformasi dan Kecemerlangan Staf ICT IPTA
Seterusnya

Aplikasi Zimbra UMT

Aplikasi Zimbra UMT Pada tahun ini, UMT telah menukar sepenuhnya penggunaan aplikasi emel daripada Webmail kepada Zimbra.Zimbra merupakan aplikasi emel dan groupware yang dibangunkan oleh Zimbra Inc.USA. Pelaksanaan ini telah dijalankan secara berperingkat bagi memberi ruang kepada pengguna membiasakan diri…
Seterusnya

Kemudahan Makmal Komputer di UMT

Kemudahan peralatan ICT merupakan salah satu elemen penting dalam menyokong aktiviti pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan warga UMT.Sehubungan itu, UMT menyediakan kemudahan ini berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dan mengurus keperluan tersebut secara cekap. Pada tahun ini, sebanyak 2,318 unit…
Seterusnya

Makmal Pusat Kompetensi ‘Big Data’, UMT

Sejarah Penubuhan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan usaha sama Prestariang Berhad telah menubuhkan Makmal Pusat Kompetensi 'Big Data' di empat buah universiti dan sebuah Politeknik di Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu (UMT) merupakan salah sebuah universiti yang terlibat dengan penubuhan Pusat…
Seterusnya